fbpx

Eesti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi avahoolduse süsteemi kaudu toetatakse inimese toimetulekut peale haigestumist ja tema elamist võimalikult kaua omas kodus, toetades teda erinevate teenustega nagu koristamise ja toidu kohaletoomise teenus, koduõendus, eritransport, kodu kohandamine jmt.

Avahoolduse üks tugiteenustest on pidamatushoolduse ja teiste abivahendite soetamise või rentimise toetamine. Hästi toimiv abivahendite riigipoolse soodustuse süsteem parandab abivajaja võimet ja huvitatust enese eest hoolitseda, mille tulemusel on võimalik saavutada paremaid hooldustulemusi. See omakorda parandab abivajaja tegevusvõimet ja elukvaliteeti ning vähendab vajadust käia arsti vastuvõtul.

Eestis reguleerib abivahendite soodustingimustel müüki ja laenutust Sotsiaalkaitseministri määrus nr 74 (vastu võetud 21.12.2015) ja selle lisa: Abivahendite loetelu. Riigipoolse soodustusega on võimalik osta abivahendeid puude ja/või vähenenud töövõimega inimestel, vanaduspensioni ealistel ja lastel alates 3. eluaastast.

Riik kompenseerib toodete hinna osaliselt piirhinna alusel.

Abivahendi müük riigipoolse soodustusega (Kehtivad tingimused alates 01.12.2020)

Abivahendite müüki ja renti reguleerib Sotsiaalkaitseministri määrus nr 74 – „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“. Määrus puudutab puuetega inimesi, vähenenud töövõimega inimesi, vanaduspensioni ealiseid ja lapsi alates 3. eluaastast (mähkmed).

 Abivahendi vajaduse tuvastab vastavalt määrusele: perearst, eriarst, rehabilitatsiooni meeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, õde või ämmaemand.

Soodustingimustel abivahendi ostmiseks on vajalik (kehtivad tingimused alates 01.12.2020):

Soodustingimustel abivahendi ostmiseks on vajalik:

Arstitõend

*Tõend võib olla paberkandjal või saadetud digi-allkirjastatuna (tõendina ei sobi digiretsept).
*Puudeta lastel tuvastab abivahendi vajaduse endiselt eriarst.
*Tõend kehtib 2 aastat.
*Vanaduspensioni ealistel puudub esmase tõendi vajadus uriini imavate abivahendite osas.
*Alates 16. aastasel tööealisel isikul puudub korduva tõendi vajadus.
*Arstitõend peab sisaldama üheselt arusaadavalt abivahendi nimetust või abivahendi ISO koodi:
a) „Uriini imavad abivahendid“ / ISO kood 09.30. – kirjutades tõendile antud nimetuse või koodi, ei pea eraldi välja tooma teisi kaasuvaid abivahendeid (pesemine, naha kaitse, niisutatud salvrätid, aluslinad jne.), sest tõend laieneb neile automaatselt.
b) „Kateetrid“ / ISO kood 09.24. – kirjutades tõendile antud nimetuse või koodi, ei pea eraldi välja tooma teisi kaasuvaid abivahendeid (uriinikotid, uriinikogujate riputus- ja kinnitusvahendid; samuti naha kaitse ja puhastamise ning keha pesemise ja küürimise vahendid), sest tõend laieneb neile automaatselt.

Isikut tõendav dokument

*Hooldekodudes elavatel inimestel õigus osta pidamatus-hooldusvahendeid riikliku soodustusega piiratud sortimendi ulatuses.

Soodustingimustel saab mähkmeid ja muid uriinipidamatuse tooteid osta kõikidest Teresa Abivahendikeskustest üle Eesti. Täishinnaga saab osta tooteid ilma limiidita ka Teresa e-poest.

Vaata rohkem infot abivahendi saamise, õigustatuse ning suurendatud limiitide ehk erimenetluste kohta Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

 

Meie seas elavad imelised inimesed, kellest paraku palju ei teata. Ei teata nende pikkadest tööpäevadest, mis algavad sageli ammu enne kontoriinimese töö algust ja lõpevad alles hilisel õhtu­tunnil. Ei teata, et nad hetkekski ei lakka muretsemast või hoolitsemast ning et selle pinge all murdumist vältida, loodavad nad sageli vaid endale.

Need raudsed inimesed on omastehooldajad. Nad hoolitsevad kodus oma lähedaste eest, kes raskema või kergema haiguse tõttu enam ise endaga hakkama ei saa. Neid motiveerivad armastus ning kohuse­ ja kaastunne – kes veel, kui mitte oma pere ei peaks kandma hoolt nende eest, kes üksi toime ei tule?

Sageli ei oska või ei jõua omastehooldajad otsida oma probleemidele abi väljastpoolt ning kahjuks ei ole harvad ka juhtumid, kus sotsiaalabisüsteem neile oma abikäe ulatamata jätab.

Nendel lehekülgedel püüame seda vajakajäämist parandada. Kõrvalolevast menüüst leiate veebis lehitsetava “Omastehooldaja käsiraamatu” nii eesti kui vene keeles, kuhu on koondatud hulgaliselt praktilisi nõuandeid, kuidas lähe­dase hooldamise eri aspektidega paremini toime tulla.

Ühtlasi leiab siit ülevaate ka koduõendusteenusest, toodetest, õppematerjali haige hooldajale, video voodihaige hooldamisest ja abistamisest ning muud infot.

„Ka kõige õnnetumas elus on omad päikesepäevad ning keset liiva ja kivirähka omad väikesed õnnelilled,” on öelnud Hermann Hesse. Soovime, et nii hooldajate kui hooldatavate päevades õitseks õnnelilli üha rohkem.

Omalt poolt teeme omastehooldajate toetamiseks kõik, mis meie võimuses.

Omastehooldaja käsiraamat

Praktiline abivahend lähedase kodus hooldajale

Ilmumisaasta 2012.
Eesti keeles, pehmekaaneline, 144 lk.
Formaat 210×147 mm.
Väljaandja MTÜ Inkotuba.
Eesti keelne “Omastehooldaja käsiraamat” on tasuta, seda saab küsida Inkotubadest.

Leia allalaaditav Omastehooldaja käsiraamat käsiraamat.

„Omastehooldaja käsiraamatu“ vene keelne versioon on tasuline, seda saab osta Teresa esindustest.

“Omastehooldaja käsiraamatu” põhjalikult uuenenud kordustrükk on praktiline abivahend mitte ainult kodus lähedase hooldajale, vaid ka kõigile meditsiini- või sotsiaaltöö spetsialistidele, kes oma igapäevatöös omastehooldajatega kokku puutuvad. Raamatu andis koostöös Eesti Haigekassaga välja MTÜ Inkotuba.

Ametlikult hooldajatoetust saavaid isikuid on Eestis 15 400 inimest (2011. aasta jaanuari seisuga). Omastehooldajate ― kodus lähedasi hooldavate inimeste ― tegelikku arvu Eestis on raske öelda, aga see on kindlasti märksa suurem kui ametlike hooldajate arv.

Teemadel nagu kodune hooldamine, nahk ja hügieen, pidamatuse hooldus ja uriinipeetus, toimetulek halvatusega, ergonoomika, söömine ja seedimine ning palju muud jagavad raamatus kogemusi ja teadmisi oma ala spetsialistid Eestist. 2012. aasta alguses ilmunud täienenud käsiraamatusse lisandusid raamatu sihtgrupi ettepanekul ka uued teemad nagu kateteriseerimine, stoom, koduõendusteenus, omastehooldajate toetamine/nõustamine.

Esimese „Omastehooldaja käsiraamatu“ andis Inkotuba välja juba aastal 2003, järgmisel aastal ilmus kordustrükk ning aastal 2008 venekeelne omastehooldaja käsiraamat. Käsiraamat jagab praktilisi teadmisi ja näpunäiteid sellest, kuidas hooldamisega paremini hakkama saada: kuidas mõista hooldatavat, saada aru tema seisundist ja vajadustest, osata teda aidata. Lisaks leiab raamatust pisut nõu ka hooldaja iseendale, kuna ka tema vajab väga tuge, et mitte väsida või läbi põleda.

Koduõendus

Enamik inimesi eelistab elada oma kodus – isegi kui nad on haiged. Kodus säilitavad inimesed oma sõltumatuse ja väärikuse.

Mugav, tuttav ümbrus võib kiirendada tervenemise protsessi ja parandada elukvaliteeti.

Koduõendusteenust osutatakse patsiendi kodus, kes ei vaja aktiivravi ja haiglas viibimist.

Vajadus koduse õendusabi järele võib tekkida peale haiglast lahkumist, trauma- või operatsioonijärgselt, kroonilise haiguse ägenemise perioodil, keemia- või kiiritusravi ajal ja järgselt.

Kuigi teenuse vajalikkuse otsustab pere- või eriarst saatekirja alusel, on kogu teenuse osutamise protsess koduõe käes:

 • Koduõde koostab õendusplaani, lähtuvalt patsiendi diagnoosist ja üldseisundist, vajadusel kaasab teisi spetsialiste.
 • Teostab plaanis ette nähtud protseduure: seob haavu ja haavandeid, võtab analüüse, manustab ravimeid, mõõdab vererõhku, teostab lamatiste ja asendravi jne.
 • Nõustab peale patsiendi ka tema lähedasi ja pereliikmeid. Õendusteenuse perioodi pikkus ja koduvisiitide sagedus tuleneb patsiendi tervislikust seisundist.

 

Õendusteenuse eest maksab täies mahus Haigekassa. Teenuse käigus kasutatavate ravimite eest tasub patsient ise. Oska küsida!

 

Eneseväärikust ja normaalset elurütmi aitavad säilitada õigesti valitud pidamatushooldusvahendid.

Õigesti valitud pidamatushooldusvahend on:

 • turvaline;
 • mugav;
 • diskreetne;
 • lekkekindel;
 • kehakuju arvestav;
 • lihtne paigaldada ja eemaldada;
 • tagab ja võimaldab sõltumatu tegutsemise, liikumise;
 • paigalpüsiv;
 • nahasõbralik;
 • piisava imavuse astmega;
 • piisava imavuse kiirusega.

 

Mähkme valik sõltub pidamatuse raskusastmest – mida raskekujulisem see on, seda suurema imavusega mähe tuleb valida. Imavus on kirjas pakendil. Erinevatel tootjafirmadel on kasutusel erinevad imavuse näitajate süsteemid: TENA toodetel 8 tilga süsteem, värv ja toote nimetus; Hartmann’i toodetel värvikood ja tilgasüsteem jne.

Erinevad on vedelikuindikaatorid: TENA toodetel värvub kollane indikaator siniseks mähkme täitumisel, MoliCare toodetel kaob sinine indikaator mähkme täitumisel ära.
Mähkmetel on reeglina lõhnaneutraliseerija.

Pidamatushooldusvahendid jagunevad vastavalt pidamatuse astmele:

 • kergeks (pidamatuse sidemed, võivad olla eraldi meestele ja naistele);
 • keskmiseks (püks-, vorm- ja vöömähe, imavad püksid),
 • raskeks (püks-, vorm- ja vöömähe, imavad püksid),

Sobiliku keskmise või raske pidamatuse mähkme valikul on vajalik teada puusaümbermõõtu.

Lugege sidemete, mähkmete, imava aluspesu, imavate voodikaitselinade eri tüüpide kohta

Sidemed, mähkmed ja aluslinad

Vaata täpsemat valikut meie e-poes vastavalt naiste või meeste tootekategooria alt.

Sidemed naistele

Sobivad naistele kerge ja keskmise pidamatuse korral. Pesukaitsed ja sidemed kinnitatakse kleepribaga aluspükste külge.

Sidemed meestele

Sobivad meestele kerge kuni keskmise pidamatuse korral. Pesukaitsed ja sidemed kinnitakse kleepribaga aluspükste külge.

Imavad püksid: Valged – pants imavad aluspüksid; värvilised – imav aluspesu

Sobivad aktiivsele ja iseseisvale inimesele keskmise ning raske pidamatuse hoolduseks. Imavaid pükse võib kasutada nagu tavalist aluspesu. Neid on lihtne iseseisvalt jalga tõmmata ning lahtirebitavad küljed hõlbustavad pükste vahetamist. Saadaval on ka värvilised imavad püksid, mille leiate nii naiste kui meeste kategooriast nimetuse “Imav aluspesu” alt.

Vöömähe

Vöömähe sobib nii voodihaigele kui aktiivsele inimesele keskmise ja raske pidamatuse korral. Tänu vööle saab mähkme lihtsalt paigaldada nii hooldaja kui ka kandja iseseisvalt. Saab korduvalt avada ja sulgeda (näiteks WC-sse minekul). Jätab küljed avatuks – näiteks süsti tegemiseks ei pea mähet ära võtma. Mähe valitakse vastavalt pidamatuse raksusastmele ja puusaümbermõõdule.

Püksmähe

Püksmähkmed sobivad igat tüüpi pidamatuse puhul ja neid on saadaval erineva suuruse ja imavusega. Püksmähkmed kinnitatakse külgede pealt kleepribade abil. Mähe valitakse vastavalt pidamatuse raksusastmele ja puusaümbermõõdule.

Vormmähe

Vormmähkmeid hoiavad kindlalt paigal fikseerivad võrkpüksid, mis tõmmatakse jalga õmblused väljaspool.
Mähe valitakse vastavalt pidamatuse raskusastmele, fikseerivad püksid vastavalt puusaümbermõõdule.

Voodikaitselinad ja katted

Voodikaitselinu ja katteid soovitatakse kasutada voodi või tooli kaitseks uriinilekete eest, samuti hügieeniprotseduuride läbiviimise ajal. Valikus on nii ühekordsed, kui korduvkasutatavad linad (tavalised ja madratsi alla keeratavatate tiibadega) ning katteid (nurgast kummidega või seelikuga). Imava aluslina pannakse voodilina peale ning selle sisu ei lase voodilinadel ja madratsil märguda. Soovitatav kasutada õige mähkme leidmise perioodil, et voodi jääks lekete korral kuivaks. Õigesti valitud mähkme puhul ei ole kaitselina kasutamine vajalik. Madratsikaitse on mitteimav lekkeid takistav kate, mis pannakse madratsi peale. Soovi korral võib katte peale panna ka lina, aga kuna pind on puuvillane või frotee, siis üldjuhul pole lina lisamine vajalik. Katted on kergesti pestavad masinaga.

Nahahooldusvahendid

Oma füsioloogilisi ülesandeid saab täita ainult puhas nahk ja pidamatuse all kannatavate inimeste puhul muutub selle õige hügieen eriti tähtsaks. Silmas tuleb pidada, et eakate inimeste nahk on kuivem ja õrnem. Nahakahjustused tekivad hõlpsamini ja paranevad kauem.

Teresa esindustest ja Teresa veebipoest saab osta mitmesuguseid õrnale nahale sobivaid vahendeid. Teresa konsultandid annavad meelsasti nõu ka nende kasutamiseks.

Naha pesemise vahendid

Mõeldud igapäevaseks naha puhastamiseks. Tundliku naha pesemiseks on soovitatav kasutada vett ja seepi asendavaid pesukreeme, mis sisaldavad nahka kaitsvaid õlisid ja kuivamist takistavaid aineid. Suurt tähelepanu tuleb pöörata intiimhügieenile.

Pesukreem – asendab igapäevast vee ja seebiga pesemist. Pesukreem kantakse pesukindale või pesulapile ja sellega pühitakse kogu keha või soovitud keha piirkond. Pesemise järgselt ei ole tavaliselt vaja peale kanda nahka pehmendavaid tooteid.

Pesuvaht – asendab igapäevast vee ja seebiga pesemist. Pesuvaht kantakse pesukindale või pesulapile ja sellega pühitakse kogu keha või soovitud keha piirkond. Pesemise järgselt ei ole tavaliselt vaja peale kanda nahka pehmendavaid tooteid.

Pesukindad – sama pehmed kui keha pesemise lapp, kuid kinnast on mugavam kasutada. Kätte tõmmatud kindale valatakse kehahooldustoodet ja kantakse puhastatavale kehapiirkonnale. Kinda teise poolega saab naha pärast kuivatada.

Niisutatud salvrätid ja pesukindad – eelniisutatud pehme rätik, mis on mõeldud keha kiireks puhastamiseks. Asendab igapäevast vee ja seebiga pesemist. Puhastusvedelik ei vaja mahapesemist. Toode ühendab pesukinda ja pesuvahendi kasutamise, mis muudab naha puhastamise lihtsamaks.

Vannimütsid – lihtne ja mugav juuste pesemise võimalus, kui tavaline peapesu on raskendatud. Juukseid ei ole vaja veega niisutada ega loputada. Pärast kasutamist kuivatada juuksed rätikuga.

Desinfektandid

On keemilise koostisega puhastusained, mis muudavad mikroobid kahjutuks.

Nahakaitsevahendid

Tundlik ja vananev nahk vajab loomuliku niiskustaseme tagamiseks lisaniisutust ja –kaitset. Sobivad kreemid ja salvid, mis rahustavad nahka ja aitavad sellel vajadusel kiiremini paraneda.

Nahahoolduskreem – kuivale ja tundlikule nahale mõeldud kreemid, mis imenduvad hästi ja pakuvad nahale kaitset kuivuse eest. Kreeme peaks kasutama pärast vee ja seebiga naha pesemist.

Ihupiim – normaalsele ja kuivale nahale mõeldud niisutaja, mis muudab naha pehmeks ja elastseks. Ihupiim imendub kiirest naha sisse, jätmata nahka rasvaseks.

Kaitsekreem – mõeldud naha kaitseks uriini ja teiste ärritajate eest. Peamiselt kasutamiseks mähkmealusel nahal, kuid võib kasutada ka teistes kaitset vajavates piirkondades.

Tsinkkreem – mõeldud naha rahustamiseks, taastamiseks ja kaitsmiseks. Sobib kuivale, tundlikule ja lõhenenud nahale. Peamiselt kasutamiseks mähkmealusel nahal, kuid võib kasutada ka teistes kaitset vajavates piirkondades.

Kogu põetuse ja hooldusvahendite sortimendiga saate lähemalt tutvuda meie e-poes ja Teresa esindustes kohapeal – leia omale lähim Teresa esindus: www.teresa.ee/kontakt

 

Uriinipidamatus ehk inkontinentsus on tahtmatu urineerimine koguses, mis põhjustab sotsiaalseid- ja hügieenilisi probleeme.

See on laialt levinud probleem ja Eestis arvatakse olevat 100 000 kuni 120 000 inimest, kellel esineb suuremal või vähemal määral uriinipidamatust. Probleemi saab enamikul juhtudel ravida ning kindlasti saab spetsiaalsete abivahenditega oma elukvaliteeti tõsta.

Uriinipidamatuse põhjused võivad olla väga erinevad: rasedus, tüsistused sünnitusel, menopaus, eesnäärme probleemid, kuseteede- ja põiepõletikud, kroonilised- või mitmed kaasuvad haigused, diabeet, neuroloogilised probleemid, kõhukinnisus, aga ka pidev raskuste tõstmine, rühihäired, istuv eluviis, vanus, ülekaalulisus ja vahel ka ravimite kõrvaltoime.

Uriinipidamatust esineb naistel ligikaudu kaks korda enam kui meestel – iga kolmas naine kogeb oma eluajal uriinipidamatust. Uriinipidamatuse all kannatavate naiste arv suureneb sünnituste arvuga – ligikaudu 10% naistest, kes on sünnitanud kolm last, esineb uriinipidamatus. Neli last sünnitanud naiste hulgas on protsent kasvanud 15-ni. 20% üle 65-aastastest ning vähemalt pooled hooldusasutuses elavad inimesed Eestis kannatavad uriinipidamatuse all. Meestest kogeb uriinipidamatust iga neljas üle 40aastane mees.

Ehkki uriinipidamatus on üldine probleem, püüavad inimesed seda sageli varjata nii lähedaste kui ka hoolduspersonali eest. Paljud uriinipidamatuse all kannatavad inimesed ei otsi kunagi vaeva leevendamiseks abi ega küsi nõu. Inimesed peavad intiimsete probleemide käsitlemist sageli piinlikuks, kuna nad ei mõista probleemi piisavalt hästi, ei soovi probleemi põhjuseid teada saada või kardavad vajalikku ravi.

Tõepoolest, uriinipidamatus avaldab inimese elukvaliteedile alati negatiivset mõju ja raskendab nii töötamist kui ka vaba aja veetmist. Uriinipidamatus võib hõlpsasti viia elust kõrvale tõmbumiseni ja sellega võivad kaasneda nii masendus kui ka häbitunne.

Vaata uriinipidamatuse tooteid

 

Pretensiooni esitamise õigus kehtib 2 aastat

Tarbijal on õigus pöörduda kauba puuduse ilmnemisel kaupleja poole kahe aasta jooksul pärast ostu sooritamist. Kui selgub, et kaubal on tootmisdefekt, tuleb asi kauplejal parandada või asendada. Kui parandamine ebaõnnestub ja asendamine pole võimalik, on tarbijal õigus lepingust taganeda ehk toode tagastada ja saada raha tagasi. Kokkuleppel tarbijaga võib summa hüvitada ka kinkekaartides.

Pretensiooni võib esitada nii suuliselt kui kirjalikult

Kaebuse võib tarbija kauplejale esitada vabas vormis ja seda kas ise või esindaja kaudu. Esimese pöördumise võib tarbija teha suuliselt, kuid juhul, kui teenindaja ei saa/ei oska/ei tohi ise selliseid küsimusi otsustada, võib ta paluda kaebust kirjalikus vormis.

Kaebuses peaks olema märgitud

 • tarbija nimi ja kontaktandmed,
 • kaebuse esitamise kuupäev,
 • kauba või teenuse puudus,
 • kauplejale esitatav nõue ehk millist lahendit tarbija ootab.

 

Kaebusele peaks lisama ka ostu tõendava dokumendi koopia, milleks võib olla tšekk, arve, pangaväljavõte või muu dokument, millest nähtub tehingu sooritamise aeg ning pooled. Kirjalikule kaebusele peab vastama 15 päeva jooksul. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik kaebust lahendada, peab kaupleja viivitust põhjendama ja tarbijat sellest teavitama, määrates uue mõistliku aja.

Esimesel 6 kuul tuleb tõendamise eest maksta kauplejal

Seaduse järgi peetakse esimesel kuuel kuul tekkinud puudust tootmisdefektiks. Kui kaupleja ei ole sellega nõus, peab ta tõendama vastupidist ning seda ka tarbijale selgitama. Tõendamiskohustuse täitmiseks ei loeta lauset: „tootmisdefekti ei tuvastatud“ või „tekkinud vead kuuluvad ekspluatatsioonidefektide hulka“. Tõendamise kulud esimesel kuuel kuul kannab kaupleja. Hiljem tuleb tõendamiskulud kanda süüdlasel ehk tootmisdefekti puhul kauplejal, valest kasutamisest tingitud puuduste korral tarbijal.

Pretensiooni esitamise õigus ja garantii on erinevad mõisted

Eelpool kirjeldatud pretensiooni esitamise õigust aetakse sageli segamini garantiiga. „Kaebuse ehk pretensiooni esitamise õigus“ ja „garantii“ on aga täiesti erinevad mõisted. Kaebuse esitamise õigus tuleneb seadusest ja see kaitseb tarbijat igal juhul. Garantiid pakuvad tootjad ja kauplejad vabatahtlikult. Täpsemat infot selle kohta, mis vahe on garantiil ning pretensiooni esitamise õigusel, saab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehelt.

Kui kaubal on garantii, siis peab tarbijal enne ostu sooritamist olema võimalik garantiitingimustega tutvuda ja kui ta soovib, peab ta need ka kirjalikult kaasa saama.

Tarbijal on õigus vaidluste lahendamiseks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole – aadress: Endla 10A, 10122 Tallinn; tel: 620 1707; e-post: avaldus@komisjon.ee; täiendav info tarbijavaidluste komisjoni kohta: https://komisjon.ee/et.